• Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven, Ezzential massage verwacht van haar cliënten dat ze hier eveneens zorg voor dragen.
  • De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
  • Gebruik van medicijnen dient u altijd vooraf te melden.
  • Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut dan kan ik u vragen eerst te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
  • Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden.
  • Bij niet tijdige annulering wordt de afgesproken behandeling aan u in rekening gebracht.
  • Contante betaling en het liefst gepast.
  • De massage werkt preventief, is niet medisch, stelt geen diagnoses.
  • Preventieve massages worden niet vergoed door de verzekering.